Đích thân Chủ Tịch Hồ Huy kiểm tra những công việc cuối cùng, để Mai Linh Express có một hải trình trọn vẹn về với bến Ninh Kiều- Cần Thơ.
“ Tàu Mai Linh lướt sóng ra khơi
Đàn hải âu vương cánh giữa trời
Mặt biển xanh bao la sóng nước
Tuổi 20 sợ chi gian khổ
Vững chí bền đi đến bến bờ vui”
Hẹn gặp Ninh Kiều hôm nay nhé
Để lại bình luận về bài viết này